Quạt đứng KSF - 1627CFR - Korea King Vietnam

Quạt đứng KSF - 1627CFR - Korea King Vietnam

Quạt đứng KSF - 1627CFR - Korea King Vietnam

Quạt đứng KSF - 1627CFR - Korea King Vietnam

Quạt đứng KSF - 1627CFR - Korea King Vietnam
Quạt đứng KSF - 1627CFR - Korea King Vietnam
Quạt đứng KSF - 1627CFR

QUẠT ĐIỆN ĐỨNG.

♦    Thiết kế cánh quạt dạng hoa 8 cánh.

      giúp hơi gió tạo ra nhẹ nhàng, tự nhiên,

      không gây khó chịu khi thổi trực diện.

♦    Ba tốc độ gió, 2 kiểu thổi. 

♦    Điều khiển bằng remote.

♦    Chiều cao: 1.2m ~ 1.4m

 

  • Chi tiết sản phẩm
 

 

Công suất:    60 W

........................................................................           

Độ sãi cánh: 16'' (40cm)              

....................................................... .................

Chiều cao quạt:  1.2 m ~ 1.4 m

........................................................................

Kích thước phủ bì:     575 x 187 x 555  (mm) 

........................................................................                                

Trong lượng : 8.6 kg

........................................................................

MADE IN MALAYSIA

CÁC MỤC KHÁC
backtop